doskový výmenník Nordic Tec 75 kw
teleso doskového výmenníka Ba-32-80
  doskový výmenník Nordic Tec 75 kw
  teleso doskového výmenníka Ba-32-80

  Výmenník tepla Nordic Tec Ba-32-80 1" 80-170 kW

  Výmenník tepla s 80 doskami s priemerom 1" Nordic Tec Ba-32-80

  Výmenník tepla používaný s tepelnými čerpadlami (systémy monoblok glykol / voda aj sol) alebo väčšími kúrenskými kotlami, ohrievačmi atď.

  Počet dosiek: 80 ks.
  Menovitý výkon 80 kW - 170 kW
  Teplovýmenná plocha: 2,560 m²

  Výmenník tepla 80 doskový na 1 palcový - oceľový, pájkovaný mediou, určený hlavne na pripojenie tepelných čerpadiel monoblok ( alebo iných, ak je to potrebné ) a na veľké systémy napájané kotlami na vykurovanie v rozsahu 80-90 kW, nezávisle od typu paliva. Výmenník tepla s nominálnym výkonom 170 kW - pre tzv. vysoké parametre zásobovania. Ide o doskový výmenník, ktorý je možné objednať samostatne alebo vo variante s izoláciou a upevnením - stenovým držiakom s montážnym setom.

  Ak potrebujete pomoc, kontaktujte náscontact.jpg

  Kód: SK Ba-32-80
  Stav Nové
  Príslušenstvo výmenníka tepla
  379,99 €
  S DPH

   

  80-doskový výmenník tepla s výkonom 170 kW pre kotly alebo tepelné čerpadlá

  Výmenník tepla Nordic Tec Ba-32-80 - slúžiaci na obsluhu tepelných čerpadiel alebo veľkých vykurovacích kotlov, ako aj kaskád kotlov na ústredné kúrenie

   
  Technické detaily:

  Materiál:

  Nominálny výkon:

  Pripojenia:

  Maximálne pracovné tlaky:

  Maximálne pracovné teploty:

  Prietok:

  Nerezová oceľ 316L, spájaná mediou s obsahom Cu 99,9%

  od 80 do 170 kW v závislosti na teplote podávanej vody

  - 1" - DN 25

  - do 30 bar -

  - +230°C

  - 12 m3/h

  V praxi to znamená výkon kotlov pohybujúci sa v rozsahu 80-90 kW, v niektorých prípadoch až 100 kW. V prípade tepelných čerpadiel je to zložitejšie, pretože výber závisí od teplôt, pri ktorých má tepelné čerpadlo fungovať. Existujú však jednoblokové tepelné čerpadlá s výkonom od 9 kW do 18 kW (na glykole) alebo od 10 kW do 20 kW (voda-voda).

  Výmenník by nemal pracovať s médiami vyžadujúcimi tlaky vyššie ako 30 bar, vrátane R410, R32 a podobných. Plátový výmenník Ba-32-80 je odporúčaný pre tepelné čerpadlá ako oddelenie PC od inštalácie ústredného kúrenia. Ak máte záujem o podobné zariadenie, ale pre freón - pozrite si výmenníky pre chladiace média Nordic Tec.

  Teplovýmenná plocha výmenníkov tepla Ba-32-80 : 2.56

  Výmenník tepla Parametre 80 dosiek Ba-32-80

  Grafika vyššie ukazuje výmennú plochu výmenníkov tepla zo série Ba-32, pričom je vyznačený výmenník tepla Ba-32-80 ( čo je verzia so 80 doskami ). 80 oceľových dosiek spolu tvorí plochu 2,56 m² - čo je v skutočnosti dosť veľká plocha, taká veľká, že sa výmenník používa hlavne s nízkoteplotnými zariadeniami. Je to teda typický výmenník pre jednoblokové tepelné čerpadlá (keď je potrebné oddeliť ich chladiaci okruh s glykolom), ale nič nebráni jeho použitiu s tradičnými zariadeniami. Dokáže účinne oddeliť otvorený a uzavretý okruh - napríklad v spolupráci s veľkými kotlami, dokonca s výkonom 80 kW a viac.

  Najčastejšie využitie výmenníka s 80 doskami - Ba-32-80

  • inštalácie kúrenia s uhlievymi kotlami (plyn)do približne 80 kW -90 kW,
  • s kotlami na pelety, eko-hrášok, uhlie, drevo do približne 80 kW - 100 kW
  • výmenník pre oddelenie tepelného čerpadla od centrálneho kúrenia s použitím Tč s výkonom až do 16-18 kW, split alebo monoblok
  • oddelenie plynových kotlov - na vytvorenie krátkeho okruhu a vyváženie tlakov v systéme (funkcia podobná hydraulickému spojke)
  • spolupráca s ohrievačmi napr. pri vykurovaní dielní alebo výrobných hál, skladov a podobne.
  • chladenie pri použití tepelného oleja alebo podobných médií


  Rozmery Ba-32-80:
  veľkosť výmenníka tepla Nordic ROZMERY 20 kW

  (A) - 286 mm
  (B) - 116 mm
  (F) - 201 mm
  (C) - 243 mm
  (D) - 72 mm

  Voliteľne je 80-doskový výmenník tepla dostupný s tepelnou izoláciou a stenovými držiakmi so skrutkami.

  ___________________________________________________________________________

  Výmenník tepla pre tepelné čerpadlo typu monoblok - Ba-32-80 Nordic Tec

  Tento model výmenníka tepla sa najčastejšie používa na pripojenie tepelných čerpadiel do systémov centrálneho vykurovania. Zvyčajne sa jedná o tepelné čerpadlá typu monoblok, ale pomocou výmenníka doskového môžete oddeliť aj čerpadlá typu split. Potreba oddelenia tepelného čerpadla od systému kurenia vzniká v rôznych situáciách, najmä ak z bezpečnostných dôvodov rozhodneme sa napustiť okruh Tč glykolom (ktorý chráni systém pred zamrznutím). Niektoré značky tepelných čerpadiel to dokonca vyžadujú, napríklad známy a populárny výrobca - Rotenso.

  Občas sa objavujú aj iné situácie, ktoré vyžadujú použitie doskového výmenníka tepla - napríklad potreba oddelenia starého kurenia. od okruhu tepelného čerpadla s cieľom ochrániť čerpadlo (tepelné čerpadlo by nemalo pracovať v tom istom okruhu, najmä ak je to otvorený okruh).

  Výber výmenníka tepla pre tepelné čerpadlá | nordictec-shop.sk

  Výber výmenníka tepla pre tepelné čerpadlá nie je vždy jednoduchý, ale našťastie sa dá pristúpiť k nemu čisto matematicky. Ba-32-80 - Výmenník tepla pre tepelné čerpadlá má výmenu tepla o výměře 2,56m², čo by sme mali brať ako kľúč k výberu. Výber výmenníka tepla pre tepelné čerpadlo by mal prebiehať podľa kľúča, ktorý hovorí, že na 10kW tepelného čerpadla by sme mali mať približne 1,5m² plochy doskového výmenníka tepla - pri predpoklade, že teplota vstupu do tohto systému bude okolo 50 °C.
  Avšak oveľa náročnejšie je vybrať doskový výmenník tepla pre tepelné čerpadlo v nízkoteplotnom systéme. Ak má tepelné čerpadlo napájať systém teplotami len 30-35 °C, teda čo najnižšími (to sa v podstate vyskytuje iba v najnovšej výstavbe s podlahovým vykurovaním), potom sa oplatí prekapacitovať výmenník a mať dokonca 2,5-3 m² výmenného plochy tepla na 10 kW Tč.

  Tieto prepočty obsahujú prekapacitovanie, ktoré má za cieľ zabezpečiť možnosť práce na veľmi nízkych teplotných rozdieloch (tj. minimalizovať spotrebu energie tepelným čerpadlom). Nie je povedané, že bez splnenia týchto prepočtov výmenník tepla nebude schopný obslúžiť tepelné čerpadlo, ale najmä po niekoľkých sezónach používania môže centrálny vykurovací systém pracovať neoptimálne, najmä pokiaľ ide o spotrebu energie.

  Je však dôležité poznamenať, že vyššie uvedený výpočet výmenníka tepla zohľadňuje použitie nezmrazujúcej tekutiny (glykolu) na strane tepelného čerpadla. Táto tekutina výrazne znižuje prenos tepla (ak má nezamrznúť, znamená to, že má prirodzenú tendenciu udržiavať teplo). Ak však oddelíme tepelné čerpadlo pracujúce na vode, môžeme zredukovať veľkosť výmenníka tepla o 10-15 % bez žiadnych následkov.

  Nastávali prípady, že naši odborníci zvolili uvedený model dokonca pre tepelné čerpadlá s výkonom 18-20 kW - ale samozrejme to vyžaduje vhodné teploty zdroja tepla a znalosti. Ak potrebujete poradiť pri výbere, napíšte nám.

  Doskový výměník tepla pro tepelná čerpadla - jak funguje? Princip | Nordic Tec

  Výmenník tepla s doskami je populárne vykurovacie zariadenie, ktoré prenáša teplo medzi dvoma vykurovacími systémami. Umožňuje spojiť dva okruhy - napríklad krb, kotol, tepelné čerpadlo alebo iný druh vykurovania s domovou inštaláciou. Môže byť tiež nevyhnutný pri pripojení domácej siete teplárenského okruhu do domu alebo bytu. Stále častejšie sa používa na pripojenie okruhu tepelného čerpadla s domom. Všeobecne platí, že doskový výmenník tepla sa skladá z dosiek (dnes sa prakticky používajú len dosky zo nehrdzavejúcej ocele), ktoré sú navzájom tvrdo spájkované. Materiálom spájania je najčastejšie meď - ako v prípade modelu Nordic Tec Ba-32-80. Tento model má 80 dosiek, pričom každá má plochu 0,032m². Táto plocha jednotlivých dosiek násobená počtom dosiek tvorí celkovú výmennú plochu tepla na úrovni 2,56m² - čo je pôsobivá hodnota, ak zvážime veľkosť zariadenia.
  O účinnosti výmenníka tepla prevažne rozhoduje práve výmenná plocha vykurovania.

  Rozhoduje počet dosiek o účinnosti výměníku tepla?

  Áno, ale nie vždy. V minulosti na trhu neexistovala veľká ponuka výmenníkov tepla a väčšina z nich, nezávisle na výrobcovi, bola si navzájom podobná, mali podobnú veľkosť a parametre, podobnú veľkosť jednotlivých platní atď. Vtedy sa zjednodušene často porovnávala iba počet platní. Výmenník tepla s 20 platňami bol z logiky veci slabší ako výmenník s 30 doskami a bolo to zrejmé. Z tých čias u niektorých inštalatérov zostali zvláštne, stereotypné "prepočítaváky", ktoré hovoria, že napríklad 1 platňa vždy zodpovedá 1 kW výkonu - alebo že výber výmenníka tepla by mal byť založený na 10 platniach na 100 m² budovy (stretneme sa s nimi občas pri výbere zariadení). Sú to zrejmé nesmysly, pretože vzhľadom na rôznorodosť dnešného trhu výmenníkov s doskami a veľkú rozmanitosť modelov - nemožno vec tak zjednodušiť.

  V skutočnosti bude výmenník tepla s väčším počtom platní silnejší ako výmenník s menším počtom platní - za predpokladu, že sú to doski podobnej veľkosti.
  Parametrom, na ktorý budeme brať ohľad, je plocha výmeny tepla. Ak bude mať výmenník napríklad 50 platní, ale bude založený na platni s malou plochou - napr. 0,012 m² - jeho celková plocha výmeny tepla bude iba 0,60 m². Stačí porovnať to s výmenníkom, ktorý má 20 platní, ale každá platňa má 0,060 m² - jeho celková plocha by bola 1,20 m². Zhrnutie: výmenník s 20 platňami by mohol byť v tomto prípade dvojnásobne silnejší ako výmenník s 50 platňami. Skontrolovanie počtu platní a riadenie sa týmto parametrom pri výbere výmenníka - je teda chybou, mal by to byť len dodatočný parameter. Hlavným parametrom, podľa ktorého špecialisti vyberajú, musí byť plocha dosiek výmenníka tepla.

   

  188 položky
  Nové
  No reviews

  Mohlo by vás zaujať aj

  Product added to wishlist