Guľové ventily s teplomerom pre výmenníky

Ventil s meraním teploty pre výmenníky tepla

ventily s teplomermi pre deskové výmenníky tepla značky Nordic Tec

Pred inštaláciou doskových výmenníkov tepla (alebo iného typu) sa odporúča inštalácia odcípacích ventilov. Toto umožňuje odpojenie výmenníka od inštalácie kedykoľvek počas mnohých rokov, pretože samotný výmenník často funguje v systéme vykurovania až 10-15 rokov. Montážou ventilov na vstupe a výstupe získame možnosť vyškrtnutia zariadenia zo systému vykurovania bez vypúšťania vody (čo by bolo časovo náročné a nežiaduce, najmä v tzv. uzavretých systémoch).

Mnohí ľudia predpokladajú, že ak si zvolia výmenník s dostatočným prevedením, potreba servisu v podstate nevznikne, a preto odcípacie ventily môžu byť zbytočné. Toto je nesprávne zmýšľanie, ktoré neberie do úvahy čistenie výmenníka (ktoré sa má vykonávať pravidelne napríklad pred novou sezónou), ako aj možnú výrobnú vadu zariadenia alebo možnú úniku.

Ako spoznáme, že výmenník tepla vyžaduje servis alebo nefunguje správne?

Na to slúži meranie teplôt na vstupe a výstupe plochého výmenníka tepla.

Najjednoduchším, najlacnejším a najefektívnejším riešením je neustále meranie teplôt na výstupe a vstupe výmenníka, a to ako zo strany kotle (alebo iného zdroja tepla), tak aj zo strany inštalácie. Preto je k ventilu pripojený teplomer, aby sme mali neustálu kontrolu účinnosti výmeny tepla. Akýkoľvek problém s výmenníkom tepla, ktorý sa môže časom vyskytnúť, ako napríklad upchatie kanálov, obmedzenie priepustnosti, kameň v kotle v rámci zariadenia alebo napríklad nesprávne nastavený prietok čerpadlami - všetko sa prejaví zmenou teplôt na teplomeroch skôr či neskôr. Vďaka tomu sme schopní včas zareagovať alebo si všimnúť potrebu vyčistenia výmenníka alebo jeho výmeny v určitom časovom horizonte.

Product added to wishlist