Príslušenstvo výmenníkov tepla

Príslušenstvo pre doskové výmenníky tepla

Akcesórie pre výmenníky určené výrobcom. Nájdete tu hlavne tepelne izolácie, steny s uchytením na skrutky a uzatváracie ventily s teplomerným meraním.

Produkty v tejto kategórii sú určené pre výmenníky Nordic Tec, ale pri správnej selekcii sa hodia aj pre ekvivalenty iných značiek. Konkrétne sú univerzálne stavebnice na stenu.

Ponúkame tiež kúpelnové ventily s teplomerom vo veľkosti 1". Tieto sú skvelým spôsobom zabezpečenia kontroly teploty a odpojenia výmenníka tepla od inštalácie v prípade potreby údržby alebo čistenia. Väčšina problémov s výmenníkom, aj po rokoch používania, sa prejavuje znížením teploty na výstupe, preto je to skvelý diagnostický nástroj a zároveň umožňuje rýchly prístup.

Akcesórie pre výmenníky tepla

Akcesórie pre výmenníky tepla sú dôležité komponenty, ktoré zabezpečujú správne a efektívne fungovanie tohto zariadenia. Medzi dostupné akcesórie patria tepelné izolácie, montážne stojany a odtokové ventily s teplomermi. Tepelné izolácie zabrániajú stratám tepla z výmenníka, čo vedie k zníženiu nákladov na vykurovanie. Odtokové ventily umožňujú demontáž zariadenia v prípade poruchy alebo servisných prác, a teplomery poskytujú užívateľom možnosť kontroly správneho fungovania výmenníka. Montážne stojany riešia problém montáže výmenníkov tepla. Pomocou nich je možné jednoducho stabilizovať zariadenie a zabezpečiť jeho bezpečnú prevádzku. Vďaka správnemu výberu akcesórií pre výmenníky tepla je možné zlepšiť výkonnosť zariadenia, čo sa prejaví vo väčšej životnosti a nižších prevádzkových nákladoch - a navyše ušetriť čas.

Akcesórie pre doskove výmenníky tepla - Nordictec-shop.sk

Ponuka Nordictec-shop.sk zahŕňa nielen vysokokvalitné výmenníky tepla, ale aj akcesórie pre doskové výmenníky, ktoré zlepšujú montáž a prevádzku zariadení . Ponúkame montážne sady s šróbovacími prvkami, ktoré sú ideálne pre použitie s rôznymi typmi výmenníkov, vrátane výrobkov iných značiek ako Nordic Tec . Naša ponuka zahŕňa aj tepelné izolácie pre doskové výmenníky vyrobené z najkvalitnejších materiálov, ktoré zaručujú efektívnu izoláciu výmenníkov pred stratou tepla . V ponuke nájdete tiež odtokové kuličkové ventily vybavené teplomermi. Ich inštaláciou do systému vykurovania môžete presne kontrolovať parametre prevádzky zariadenia a zabezpečiť optimálnu výkonnosť celej centrálnej vykurovacej sústavy . Naše akcesórie pre výmenníky tepla sú ľahko montovateľné a skvele plnia svoju funkciu. Všetky naše ponúkané produkty sú vyrobené z materiálov najvyššej kvality a vyznačujú sa odolnosťou voči vysokým teplotám a tlaku. Odporúčame vám oboznámiť sa s ponukou akcesórií pre výmenníky tepla od Nordictec-shop.sk

Montáž a prevádzka výmenníka tepla - nevyhnutné príslušenstvo

Montáž a prevádzka výmenníka tepla vyžaduje použitie príslušenstva, ktoré zabezpečí správne fungovanie zariadenia. Jednými z takýchto prvkov sú odtokové ventily s teplomermi, ktoré umožňujú kontrolu parametrov médií prechádzajúcich cez výmenník. Kontrola teploty na vstupe a výstupe zariadenia dáva užívateľom možnosť včasne reagovať na prípadné problémy, ako napríklad nahromadený kotleový kameň alebo obmedzenú priepustnosť výmenníka. Bez ich použitia by bolo tiež zložitejšie periodické čistenie výmenníka. Navyše by bolo možné pozorovať energeticky náročnejšiu prevádzku kotlov za zachovania nezmenených výstupných parametrov systému vykurovania. V prípade výmenníkov tepla, najmä tých, ktoré sa nachádzajú v chladných priestoroch, sú tiež nevyhnutné tepelné izolácie pre doskové výmenníky, ktoré chránia pred stratou tepelnej energie do okolia a zvyšujú účinnosť výmeny tepla medzi pracovnými médiami. Preto správny výber a použitie príslušenstva pre výmenníky tepla je kľúčovým krokom pri ich montáži a prevádzke.

Inštalácia doskového výmenníka tepla - na čo treba pamätať?

Montáž doskového výmenníka tepla je proces, ktorý má významný vplyv na kvalitu jeho fungovania a tým aj na efektívne dodávanie tepla koncovým spotrebičom, ako sú radiátory alebo podlahové vykurovanie. Výmenník tepla spolu s prechádzajúcou vodou môže byť ťažký a nemal by byť zavesený iba na rúrkach. Prúdenie médií cez zariadenie, ktoré je ešte umocnené činnosťou obiegových čerpadiel, môže spôsobovať turbulencie, ktoré by mohli v priebehu času spôsobiť netesnosť spojov. Preto je vhodné zvážiť použitie montážnych stojanov, ktoré dokážu stabilne udržať doskový výmenník v správnej polohe.

Pred montážou doskového výmenníka tepla je dôležité dôkladne skontrolovať, či dodané komponenty sú kompletné a nepoškodené. V Nordictec-shop.sk ponúkame montážne sady pre výmenníky tepla vybavené všetkými potrebnými prvkami, vrátane šróbov, čo predstavuje značnú úsporu času pre inštalatéra. Jediné, čo potrebujete zabezpečiť, keď si vyberáte naše uchytenia pre montáž výmenníkov tepla, sú skrutky alebo vruty na priame uchytenie na stenu - je potrebné ich vybrať v závislosti od povrchu, na ktorý chcete výmenník upevniť a jeho hmotnosti.

Izolácia výmenníka tepla - na čo treba pamätať?

Izolácia výmenníka tepla je nevyhnutná pre zabezpečenie správnej účinnosti jeho fungovania . Jej úlohou je obmedziť tok tepla medzi výmenníkom tepla a okolím. Tepelná izolácia umožňuje minimalizovať straty tepla pri procese výmeny tepla. Bez izolácie by výmenník tepla vyžaroval časť tepla do okolia a teplota tekutiny vo vnútri kanálov by klesla, čo by ovplyvnilo účinnosť procesu výmeny tepla. Preto je tepelná izolácia nevyhnutná pre zabezpečenie správnej účinnosti výmenníka tepla a zníženie nákladov na spotrebu energie.

Pri výbere izolácie výmenníka tepla je dôležité mať na pamäti niekoľko vecí. Predovšetkým by mala byť vyrobená z materiálov s nízkym koeficientom prechodu tepla. V súčasnosti je najúčinnejším používaným materiálom polystyrénová pena, tzv - EPP. Správny izolačný materiál je taký, ktorý je odolný voči vysokým teplotám a zabezpečuje trvanlivosť izolácie, bežný polystyrén sa v tejto úlohe nepresadí. Okrem toho treba venovať pozornosť hrúbke izolácie výmenníkov tepla - čím väčšia, tým účinnejšia je.
V Nordictec-shop.sk ponúkame jedny z najhrubších tepelných izolácií dostupných na trhu. Po tretie, treba venovať pozornosť veľkosti izolácie. Izolácie výmenníkov tepla dostupné v našom obchode sú prispôsobené potrebám zariadení značky Nordic Tec, ktoré ponúkame v našej ponuke.

Kontrola teploty výmenníka tepla

V ponuke Nordic Tec SK nájdete tiež kvalitné kuličkové ventily s teplomermi. Na čo slúži ? Plní dve veľmi dôležité funkcie. Po prvé, inštaláciou odtokových ventilov na vstupe a výstupe výmenníka tepla je možné kedykoľvek odpojiť zariadenie od inštalácie. Toto opatrenie môže byť nevyhnutné napríklad v prípade poruchy výmenníka alebo servisných prác a údržby. Po druhé, teplomery nainštalované na vstupe a výstupe umožňujú monitorovať teplotu tekutiny vstupujúcej a vystupujúcej z výmenníka. Na základe týchto informácií je možné kontrolovať kvalitu práce zariadenia a rýchlo zistiť prípadné nezrovnalosti spôsobené napríklad nahromadením kotleového kameňa v zariadení, znížením priepustnosti kanálov výmenníka alebo nevhodnou prevádzkou obiegových čerpadiel. Inštaláciou odtokových ventilov s teplomermi pred inštaláciou doskových výmenníkov je možné neustále kontrolovať prácu zariadenia a včas reagovať, ak sa s ním stane niečo nežiaduce.

Product added to wishlist