Ako si vybrať doskový výmenník tepla Nordic Tec pre pripojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému?

Tepelné čerpadlá ako vykurovacie zariadenia sú pomerne náročné z hľadiska prenosu tepla, čo sa prejavuje ako objektívna potreba vybrať výmenník tepla s väčšou plochou výmeny tepla ako - napríklad pri klasických kotloch s podobným výkonom. Dôvodom je nielen skutočnosť, že tepelné čerpadlá pracujú zvyčajne pri nižších teplotných rozdieloch - ale aj snaha o čo najnižšiu spotrebu elektrickej energie pre prevádzku tepelného čerpadla.

Nižšie uvádzame rad výmenníkov tepla, ktoré sa najčastejšie predávajú pre tepelné čerpadlá. Ide, samozrejme, o pripojenie tepelného čerpadla do systému voda/glykol alebo voda/voda, nie sú to výmenníky tepla pre freón, R32, R410a atd.

Pri výbere výmenníka tepla pre tepelné čerpadlo nezáleží len na nominálnom výkone čerpadla, ale aj na teplotách, pri ktorých má vykurovacia inštalácia pracovať. Nejde tu o maximálne výkony čerpadla, ale skôr o pracovnú teplotu, ktorú očakávame od čerpadla, aby bolo schopné poskytnúť tepelný komfort - v dome. Čím nižšia je táto teplota, tým väčší výmenník bude potrebný, avšak je vhodné udržiavať ju na čo najnižšej úrovni s ohľadom na očakávané prevádzkové náklady.

Doskový výmenník pre tepelné čerpadlo vyberáme v závislosti od požadovanej pracovnej teploty čerpadla

Prvý prípad je klasická situácia, kde hlavnú úlohu zohrávajú radiátory a podlahové vykurovanie je prípadne doplnkom. V takom objekte musí byť pracovná teplota čerpadla minimálne približne 50 °C, aby radiátory pracovali optimálne. Pre takéto systémy je potrebné vybrať výmenník s plochou výmeny tepla približne 1,50 m² na každých 10 kW tepelného čerpadla (práca pri 50°C).

Druhý prípad sú objekty vykurované výhradne podlahovým vykurovaním, kde sa požaduje pracovná teplota čerpadla približne 30 - 35 °C. V týchto prípadoch tepelné čerpadlo pracuje veľmi ekonomicky, ale pre správne fungovanie systému je potrebný väčší výmenník - pomer výberu je približne 3,0 m² plochy výmeny tepla na každých 10 kW tepelného čerpadla (práca pri 35°C).

Možnosti, ako napríklad zásobovanie teplotami približne 40 alebo 45 °C, sa volia úmerným spôsobom

Tieto overené konverzné faktory zabezpečujú dostatočnú rezervu na dlhodobú prevádzku (s ohľadom na starnutie výmenníkov tepla pre tepelné čerpadla v priebehu rokov), použitie antifrizu a schopnosť efektívne pracovať pri minimálnych teplotných rozdieloch (tj. minimálna spotreba energie a minimálna spotreba samotnej tepelnej čerpadla). V prípade objektívnych dôvodov je možné samostatne rozhodnúť o ich znížení, napríklad pri použití vody namiesto antifrizu. Ak však očakávame dosiahnutie uvedených výhod, je potrebné zohľadniť tieto konverzné faktory. V prípade pochybností je možné potvrdiť výber kontaktom so servisom výrobcu alebo distribútorom tepelného čerpadla.

Doskové výmenníky tepla pre tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá sa na Slovensku a v Českej republike stále populárnejšie. Sú pohodlné na používanie, ekologické a energeticky úsporné, umožňujú využívanie energie z obnoviteľných zdrojov (napríklad fotovoltaických panelov) na vykurovanie. Pompy tepla fungujú opačne ako prirodzený prenos tepla v prírode, prenášajú energiu z prostredia s nižšou teplotou do prostredia s vyššou teplotou. V závislosti od typu môžu čerpať energiu z vzduchu, vody alebo pôdy. Pri použití v budovách tzv. nového stavebníctva môžu byť aj lacné v prevádzke.

Doskové výmenníky pre tepelné čerpadlá z tejto kategórie slúžia na spojenie systémov tepelného čerpadla s centrálneho vykurovacieho systému. Doskové výmenníky tepla dostupné na Nordictec-shop.sk sa vyznačujú veľmi dobrými parametrami prietoku, energetickou účinnosťou a spoľahlivosťou. Vďaka tomu môžu byť použité v malých aj veľkých tepelných čerpadlách, za predpokladu správneho výberu. Použitie našich ponúkaných platnicových výmenníkov umožňuje optimalizáciu systému s relatívne najnižšou možnou stratou na výmenníku tepla, ktorá sa v podstate pri funkčnom systéme zníži až pod 1 °C. Investovaním do výmenníkov pre tepelné čerpadlá zvýšite efektívnosť vykurovacieho systému vo vašom dome a zároveň zachováte možnosť ochrany systému tepelného čerpadla proti zamrznutiu pomocou chladiacej kvapaliny, čo si vyžaduje časť výrobcov tepelných čerpadlá.

Obchod, kde si môžete kúpiť výmenník pre tepelné čerpadlo - Nordictec-shop.sk.

Nordictec-shop.sk je internetový obchod, ktorý ponúka široký výber výmenníkov tepla pre tepelné čerpadlá. Dokážeme zabezpečiť vhodný model pre takmer každé zariadenie. Naša ponuka zahŕňa veľké množstvo typov, čo umožňuje výber najvhodnejšieho výmenníka tepla podľa individuálnych požiadaviek zákazníka a konkrétneho čerpadla. Všetky naše produkty sú vyrobené z vysoko kvalitného materiálu - nerezovej ocele S316, čo zaručuje ich vysokú odolnosť. Náš tím s radosťou poskytne technickú pomoc pri výbere doskových výmenníkov pre tepelné čerpadlá, ktoré perfektne zapadnú do vašej inštalácie.

Doskový výmenník pre tepelné čerpadlo - princíp a funkcia

Výmenník tepelného čerpadla je zodpovedný za výmenu tepla medzi médiom vo vnútri zariadenia a médium, ktoré je do neho privádzané v obehu. Vzhľadom na to, že doskové výmenníky pre tepelné čerpadlá sú vyrobené z radu spojených, tenkých oceľových dosiek, tepelná energia je účinne prenášaná medzi dvoma obehami bez potreby ich vzájomného miešania sa. Tepelná energia generovaná tepelnou pumpou je efektívne prenášaná do tepelných spotrebičov (radiátory, podlahové kúrenie) alebo je využívaná na ohrev teplej spotrebovej vody. Vzhľadom na to, že pracovné média sa nezmiešavajú vo výmenníku tepla, ale dochádza iba k výmene tepelnej energie medzi nimi, výmenníky pre tepelné čerpadlá môžu byť použité pri pripájaní tepelných čerpadiel na ústredné kúrenie alebo teplú spotrebovú vodu - v systéme s glykolom / vodou - bez rizika miešania sa jednotlivých médií.

Takým spôsobom doskový výmenník tepla umožňuje pripojenie tepelného čerpadla do systému s možnosťou prevádzky s glykolom - bez nutnosti zaliať celý systém glykolom (čo by bolo nákladné a nevhodné). Ak sa rozhodneme prevádzkovať tepelné čerpadlo s vodou bez prídavku glykolu, výmenník plní funkciu ochrany čerpadlového systému pred inštaláciou (ktorá napríklad produkuje nečistoty a vodný kameň v dôsledku prevádzky v otvorenom systéme). V takom prípade plní výmenník aj určitú úlohu podobnú hydraulickému vyrovnávaču, keďže vytvára dva nezávislé systémy namiesto jedného rozsiahleho systému - ovplyvňuje vyrovnávanie tlakov a teplôt v celom systéme. Často sa pri rozhodovaní o použití výmenníka tepla v systéme s čerpadlom môžeme vzdať hydraulického vyrovnávača.

Kľúčové parametre doskového výmenníka tepla pre tepelné čerpadlo

Pri výbere doskového výmenníka tepla pre tepelné čerpadlo je vhodné venovať pozornosť nasledujúcim aspektom

  • Typ výmenníka - v závislosti od toho, ako sú medzi sebou spojené jednotlivé dosky výmenníka, rozlišujeme pájované a skrutkové doskové výmenníky tepla. Prvé sú menšie a univerzálnejšie, zatiaľ čo druhé umožňujú reguláciu výkonu zariadenia pridávaním alebo odstraňovaním dosiek. Katalóg Nordic Tec ponúka pájované modely.
  • Výkon výmenníka tepla - vzhľadom na skutočnosť, že výmenník tepla je súčasťou celého systému, jeho výkon by mal byť prispôsobený teplotom celého systému. V ponuke Nordictec-shop.sk nájdete výmenníky s výkonom od 10 kW až po 1000 kW.
  • Počet dosiek a výmenna plocha výmenníka majú vplyv na efektivitu práce výmenníka tepla pre tepelné čerpadlo (NAJDÔLEŽITEJŠÍ FAKTOR VÝBERU)
  • Optimálny pracovný tlak  - bežne sa predpokladá, že v systémoch kvapalina/kvapalina pracovný tlak zriedka presahuje niekoľko barov, takže väčšina dostupných výmenníkov na trhu je v tomto ohľade kompatibilná.
  • Rozsah povolených pracovných teplôt výmenníka - doskové výmenníky sú zvyčajne navrhnuté tak, aby bezporuchovo pracovali v rozmedzí teplôt od -200°C do 220-230°C, preto tepelné čerpadlo nepredstavuje pre ne výzvu.
  • Druh pracovného média - pred nákupom je dobré overiť, s akými pracovými médiami môže výmenník spolupracovať (voda alebo vzduch)
  • Materiál - z ktorého je vyrobený výmenník pre tepelné čerpadlo, by mal efektívne viesť teplo a zároveň zabezpečovať mechanickú pevnosť zariadenia. Jednoznačne sa odporúča použiť oceľ S316 (kyselinovzdorná), ktorá je odolnejšia voči usadzovaniu sa vodného kameňa v porovnaní s bežnou oceľou S 304.
  • Použitie výmenníka - výrobcovia zvyčajne uvádzajú informácie o odporúčanom použití výmenníkov tepla v produktovom liste. Je vhodné zakúpiť iba taký model, ktorého výrobca jasne uviedol, že je vhodný na spoluprácu s tepelnými čerpadlami.
  • Rozmery - ako už bolo spomenuté vyššie, lutowané modely zaberajú menej miesta ako skrutkové výmenníky. Ak teda chcete mať istotu - že budete mať dosť miesta pre montáž výmenníka tepla, skontrolujte tento parameter ešte pred jeho zakúpením.
  • Možnosť dokúpenia izolácie pre výmenník tepla - táto možnosť je zameraná na optimalizáciu systému a zníženie zbytočných tepelných strát  (ktoré sa niekedy pohybujú od niekoľkých percent až po 12-13 % tepelnej energie prechádzajúcej cez výmenník).

Doskový výmenník pre tepelné čerpadlo - výhody riešenia

Doskový výmenník pre tepelné čerpadlo je pohodlným riešením pre každého, kto si váži pohodlného vykurovania v obytnom dome. Tento typ výmenníka sa vyznačuje vysokou účinnosťou a trvanlivosťou (až 10 - 15 rokov prevádzky). Vďaka špeciálnemu dizajnu zaisťuje rýchlu, efektívnu a účinnú výmenu tepla. Veľkou výhodou doskového výmenníka tepla je aj jeho malé rozmery a ľahká konštrukcia, čo výrazne uľahčuje inštaláciu. Tieto aspekty robia dosokvý výmenník pre tepelné čerpadlo veľmi populárnym riešením v oblasti HVAC, čo umožňuje úsporu času, peňazí a poskytuje vynikajúce výsledky. Celý proces prebieha bezúdržbovo z hľadiska používateľa.

Product added to wishlist