Výmenníky tepla Nordic Tec s plochou od 3 m² do 5 m²

Doskové konštrukcie s plochou dosiek do 5,0 m² - teda výmenníky tepla s významnou plochou dosiek, používané nielen v väčších domácnostiach, ale aj v priemyselných a komerčných objektoch. Vzhľadom na ich veľkosť majú tieto výmenníky pripojenia s priemerom 1 1/4 "alebo 1 1/2", v niektorých prípadoch s cieľom získať väčšiu priepustnosť až 2".

Výmenníky v tejto kategórii sa veľmi často používajú na pripojenie väčších tepelných čerpadiel.

Product added to wishlist