Ako vybrať výmenník tepla na pripojenie elektrického alebo elektrodového kúrenia k ústrednému vykurovaniu?

Ak zariadenie elektrického alebo elektrodového kotla vyžaduje oddelenie od tepelného systému, výber výmenníka tepla pre tieto zariadenia by mal spočívať hlavne v pomere plochy dosiek výmenníka k vykurovanej ploche budovy. Naše základné odporúčanie je minimálne 0,30 m² plochy dosiek na 100 m² budovy pre staršie alebo opotrebované inštalácie a minimálne 0,25 m² dosiek na 100 m² plochy objektu pre relatívne nové inštalácie. Tieto zdroje tepla sú dobre ovládateľné, takže sa nemusíte obávať prehriatia systému v prípade nedostatočného rozmerovania. Avšak nedostatočné rozmerovanie výmenníka môže ovplyvniť nadmernú spotrebu elektrickej energie kotlom.

V žiadnom prípade by sa nemali riadiť výkonom elektrických kotlov udávaných v kW, pretože tieto sú výkony elektrických ohrievačov a nie sú kompatibilné s nominálnym výkonom výmenníkov tepla v tepelnom systéme. Je však vhodné mať na pamäti aj ďalšie faktory, ako napríklad veľkosť prívodov a prípadné špecifikácie objektu, ako je neizolovaný priestor alebo iné formy straty tepla.

V prípade elektrodových kotlov je potrebné mať na pamäti, že použitie doskového výmenníka tepla vylučuje možnosť úpravy vody prídavkom soli. Používanie soli môže spôsobiť úniky na oceľových platničkách, čo by poškodilo výmenník a v takom prípade by sa neuplatňovala záruka.

Nižšie uvádzame niekoľko populárnych modelov, ktoré často predávame pre elektrické kotly, avšak treba si uvedomiť, že aj naše iné výmenníky tepla sú vhodné za predpokladu správneho výberu.

Product added to wishlist