Ako vybrať výmenník tepla na pripojenie elektrického alebo elektrodového kúrenia k ústrednému vykurovaniu?

Ak zariadenie elektrického alebo elektrodového kotla vyžaduje oddelenie od tepelného systému, výber výmenníka tepla pre tieto zariadenia by mal spočívať hlavne v pomere plochy dosiek výmenníka k vykurovanej ploche budovy. Naše základné odporúčanie je minimálne 0,30 m² plochy dosiek na 100 m² budovy pre staršie alebo opotrebované inštalácie a minimálne 0,25 m² dosiek na 100 m² plochy objektu pre relatívne nové inštalácie. Tieto zdroje tepla sú dobre ovládateľné, takže sa nemusíte obávať prehriatia systému v prípade nedostatočného rozmerovania. Avšak nedostatočné rozmerovanie výmenníka môže ovplyvniť nadmernú spotrebu elektrickej energie kotlom.

V žiadnom prípade by sa nemali riadiť výkonom elektrických kotlov udávaných v kW, pretože tieto sú výkony elektrických ohrievačov a nie sú kompatibilné s nominálnym výkonom výmenníkov tepla v tepelnom systéme. Je však vhodné mať na pamäti aj ďalšie faktory, ako napríklad veľkosť prívodov a prípadné špecifikácie objektu, ako je neizolovaný priestor alebo iné formy straty tepla.

V prípade elektrodových kotlov je potrebné mať na pamäti, že použitie doskového výmenníka tepla vylučuje možnosť úpravy vody prídavkom soli. Používanie soli môže spôsobiť úniky na oceľových platničkách, čo by poškodilo výmenník a v takom prípade by sa neuplatňovala záruka.

Nižšie uvádzame niekoľko populárnych modelov, ktoré často predávame pre elektrické kotly, avšak treba si uvedomiť, že aj naše iné výmenníky tepla sú vhodné za predpokladu správneho výberu.

Výmenníky tepla pre elektrické kotly alebo elektródové kotly

Vykurovanie domu pomocou elektrickej energie sa teší čoraz väčšej popularite na slovenskom trhu. Spojením elektrického kotla s fotovoltaickou inštaláciou získame mimoriadne efektívny a ekologický vykurovací systém s vysokým komfortom používania.

V niektorých situáciách je potrebné oddeliť elektrický kotol od systému ústredného kúrenia, napríklad keď je inštalácia v otvorenom systéme. Vtedy je nevyhnutné zakúpiť doskový výmenník tepla, ktorý oddelí oba okruhy a zároveň zachová maximálnu účinnosť systému. V internetovom obchode Nordic-sklep.pl ponúkame široký výber doskových výmenníkov tepla pre elektrické a elektródové kotly, z ktorých si každý zákazník ľahko vyberie model, ktorý vyhovuje jeho potrebám. Pozývame vás na oboznámenie sa s naším sortimentom.

Obchod s výmenníkmi tepla pre elektrické kotly - Nordictec-shop.sk

Obchod Nordictec-shop.sk je miesto, kde nájdete vysokokvalitné výmenníky tepla pre elektrické a elektródové kotly. Vďaka našim produktom si každý z našich zákazníkov môže užívať komfort a úspory, pretože doskové výmenníky tepla pracujú efektívne a spoľahlivo. Ponúkame širokú škálu produktov - v našej ponuke máme zariadenia vhodné ako pre individuálnych používateľov, tak aj pre podniky. Náš obchod zaručuje najvyššiu kvalitu a odbornú pomoc pri výbere vhodného modelu výmenníka. Investícia do doskového výmenníka tepla pre elektrické kotly je investíciou do ochrany kotla - preto vás pozývame na oboznámenie sa s našou ponukou.

Výmenník ÚK, teda doskový výmenník tepla pre elektrický kotol

V súčasnosti sa z praktických dôvodov inštalácie ústredného kúrenia realizujú v uzavretom systéme. To znamená, že obvod ÚK nie je vybavený expanznou nádobou, a pracovná látka neustále cirkuluje vnútri okruhu bez kontaktu s atmosférickým vzduchom. Niekedy však vzniká potreba prepojenia vykurovacieho systému s ďalším systémom, napríklad systému teplej úžitkovej vody (TÚV), ktorý pracuje v otvorenom systéme. Na tento účel sa používajú doskové výmenníky tepla. Inštalované medzi dvoma obvodmi účinne prenášajú tepelnú energiu medzi dvoma médiami bez ich vzájomného miešania. Výmenník tepla pre kotol s elektrickým ohrevom - princíp fungovania

Výmena tepla vo výmenníku pre elektrické kotly prebieha podľa princípu prenikania tepelnej energie z média s vyššou teplotou do média s nižšou teplotou. Doskové výmenníky tepla pre elektrické a elektródové kotly sú vyrobené z radu vzájomne prepojených oceľových dosiek, ktoré efektívne prenášajú teplo medzi obvodmi. Ak je teda takýto výmenník pripojený k dvom obvodom, jeho úloha spočíva v ohreve kvapaliny v obvode s nižšou teplotou energiou pochádzajúcou z média s vyššou teplotou. Zrejmým výsledkom práce doskového výmenníka je tiež ochladzovanie pracovnej látky s vyššou teplotou. Je teda ľahké si všimnúť, že doskový výmenník tepla je pasívne zariadenie, ktoré nevyrába energiu, ale iba prenáša energiu medzi dvoma médiami. Použitie doskového výmenníka tepla v systéme s elektrickým kotlom umožňuje efektívnu spoluprácu obvodu kotla s akýmkoľvek iným obvodom bez rizika miešania pracovných látok v oboch systémoch.

Výmenník tepla pre elektrický kotol - prečo sa oplatí?

Výmenník tepla pre elektrický kotol je jedným z najlepších spôsobov, ako zvýšiť efektívnosť vykurovacieho systému. Vďaka nemu je možné účinne a rýchlo prenášať teplo z jedného média na druhé, čo prispieva k zníženiu spotreby elektrickej energie a zníženiu prevádzkových nákladov celého systému. To znamená, že takýto výmenník sa v krátkom čase zaplatí, a zároveň je ľahko inštalovateľný a používateľný. Navyše, vďaka tomuto riešeniu elektrické kotly dosahujú neporovnateľnú efektívnosť a spoľahlivosť v porovnaní s inými systémami, čo zvyšuje komfort používania takéhoto zariadenia. Vysokokvalitný výmenník tepla pre elektrický kotol je investícia, ktorá dlhodobo prinesie výhody používateľom a zvýši zisky firmy zaoberajúcej sa výrobou a distribúciou takýchto zariadení.

Na čo dávať pozor pri nákupe výmenníka pre elektrický kotol?

Základným kritériom, ktoré je potrebné zvážiť pri nákupe výmenníka tepla pre elektrický kotol, je plocha výmeny tepla. Tento parameter úzko súvisí s počtom a typom dosiek, z ktorých je zložený. Na zvýšenie efektívnosti zariadení využívajú výrobcovia doskových výmenníkov tepla pre elektrické kotly špeciálne ryhované dosky, vďaka ktorým sa zvyšuje výkon zariadenia bez nutnosti zväčšovania samotného výmenníka. Použitím prepočtu uvedeného na vrchu stránky - t.j. vhodnej plochy dosiek zodpovedajúcej danému výkonu elektrického kotla - by mal systém pracovať plne efektívne bez tepelných strát.

Prevádzka výmenníka tepla spojeného s elektrickým kotlom

Mimoriadne dôležitou otázkou, na ktorú treba počas prevádzky výmenníkov pre elektrické kotly venovať osobitnú pozornosť, je nemožnosť úpravy vody pomocou soli - ktorá sa niekedy používa v prípade elektródových kotlov. Iónová výmena je jednou z najčastejšie používaných metód na úpravu vody používanej v technologických procesoch. Bohužiaľ, v prípade výmenníkov pre elektrické kotly nie je možné použiť proces iónovej výmeny - teda prídavok soli - z dôvodu rizika netesnosti oceľových dosiek v zariadení. Preto je pred kúpou výmenníka pre elektrický kotol potrebné uistiť sa, že nebudeme používať soľ v našom systéme ústredného kúrenia, na strane obvodu kotla.

Okrem tejto najdôležitejšej informácie stojí za zmienku aj nutnosť používania filtrov pred výmenníkom, zvyčajne vždy na vstupe, a odporúčanie pravidelného čistenia výmenníka tepla - aj v uzavretých systémoch.

_____________

Pozrite si tiež odborný článok na našom blogu - týkajúci sa elektrických kotlov:

✅ Výhodnosť elektrického kotla ako zdroja tepla v našom dome a analýza nákladov

Product added to wishlist