Doskové výmenníky tepla pre kondenzačné plynové kotly

lynový kotol výmenník tepla 20 kW

Výmenníky tepla, ktoré majú optimálne parametre pre pripojenie kondenzačných plynových kotlov pracujúcich v uzavretom okruhu k otvorenému systému.

Ako správne vybrať doskový výmenník tepla pre pripojenie kondenzačného kotla k vykurovaciemu systému

Aby ste správne vybrali výmenník doskový pre pripojenie kondenzačného kotla k vykurovaciemu systému, na každých 10 kW plynového kotla by malo pripadať aspoň 0,30 m² plochy doskového výmenníka. Tento koeficient zahŕňa zdravý rezervný priestor, čo umožňuje efektívne vykurovanie aj pri nízkych prevádzkových teplotách a zabezpečuje nízku spotrebu plynu (kondenzácia). Pri dodržaní hodnoty 0,30 m²/10 kW kotla by mal výmenník pracovať účinne aj po mnohých sezónach (ak zohľadníme čiastočné starnutie zariadenia). Pri výbere treba zohľadniť, že nominálny výkon výmenníka nezodpovedá nominálnemu výkonu kotla. V prípade relatívne nových inštalácií môžete bezpečne použiť aj menší koeficient, teda 0,25 m²/10 kW plynového kotla.

Ďalším faktorom pri výbere je veľkosť prívodov, pričom je potrebné vybrať výmenník na základe priemerov po strane inštalácie, nie po strane kotla. Pred objednávkou sa odporúča informovať sa u inštalatéra o veľkosti prívodov.

Výmenníky tepla pre kondenzačné kotly

Výmenníky tepla patria medzi najdôležitejšie konštrukčné prvky plynových kotlov. Prvým z nich je výmenník tepla spaliny - voda, vyrobený zo ocele, medi alebo zliatiny hliníka a kremíka. Jeho hlavnou úlohou je odobrať teplo zo spalín a preniesť ho do vykurovacieho systému. Druhý, nazývaný sekundárny výmenník tepla typu voda - voda, slúži na prepojenie okruhov plynových kotlov s vykurovacími systémami (podlahovým vykurovaním, vykurovaním radiátormi). Na tieto sekundárne výmenníky tepla sa zameriava naša spoločnosť.

V internetovom obchode Nordictec-shop.sk - ponúkame vysoko kvalitné doskové výmenníky tepla pre plynové kotly. Naše výmenníky tepla sú vyrobené z najvyššej kvality materiálov, čo zaručuje ich vysokú spoľahlivosť a trvanlivosť počas mnohých rokov používania. Máme rôzne modely, aby si každý z našich zákazníkov mohol vybrať výmenník, ktorý najlepšie vyhovuje ich individuálnym potrebám. Ponúkame nielen produkty vysokej kvality, ale aj profesionálnu obsluhu a odborné poradenstvo, aby si zákazníci mohli byť istí, že si vyberajú najlepšie riešenie pre svoj domov. Vďaka tomu sú naši zákazníci spokojní s nákupom a radi sa k nám vracajú. Vyzývame vás, aby ste si prezreli našu ponuku doskových výmenníkov tepla pre plynové kotly a využili profesionálnu obsluhu v našom internetovom obchode Nordictec-shop.sk.

Obchod s výmenníkmi tepla pre plynové kotly - Nordictec-shop.sk

Nordictec-shop.sk - je internetový obchod, ktorý ponúka výmenníky tepla pre plynové kotly. V sortimente obchodu nájdete doskové výmenníky tepla pre kondenzačné plynové kotly s výkonom od 10 kW do 200 kW. Široká škála produktov ponúkaných naším obchodom umožňuje ľahko nájsť zariadenia prispôsobené kotlom rôznych veľkostí od rôznych výrobcov. <Nordic Tec SK> je obchod, ktorý si užíva veľkú popularitu v rôznych krajinách Európy, pretože ponúka zákazníkom výrobky najvyššej kvality za konkurencieschopné ceny. Využitím našich výmenníkov tepla pre plynové kotly môžete výrazne ušetriť na nákladoch na vykurovanie miestností a zároveň si vychutnávať ich vysokú účinnosť a spoľahlivú prevádzku. Nordictec-shop.sk - je ideálne miesto pre ľudí, ktorí hľadajú výrobky najvyššej kvality, ktoré im poslúžia spoľahlivo po mnoho rokov.

Samozrejme, hovoríme o vonkajších výmenníkoch tepla, ktoré slúžia na pripojenie plynových kotlov v uzavretom systéme s otvorenými vykurovacími systémami, teda na klasické oddelenie kotla od inštalácie.

Výmenník tepla pre plynový kotol - princíp fungovania

V klasických vykurovacích zariadeniach sa teplo z komory spaľovania prenáša výlučne do vykurovacej vody v systéme centrálneho vykurovania. Na umožnenie spolupráce uzavretého vykurovacieho systému s otvoreným systémom pre prípravu teplej vody sa používajú doskové výmenníky tepla pre plynové kotly. Týmto zariadením je možné dosiahnuť efektívnu a bezdotykovú výmenu tepla medzi oboma systémami. Vzhľadom na to, že v doskovom výmenníku pre plynový kotel sa pracovné médium oboch systémov nezmiešava, jeho fungovanie je efektívne a neobmedzuje ho žiadne obmedzenia. Aj keď je v systéme centrálneho vykurovania napríklad prítomný glykol, nemusíte sa obávať, že by sa dostal do prípravy teplej vody.

Doskový výmenník pre plynový kotel je vyrobený z množstva špeciálne vlnitých dosiek, cez ktoré preteká tepelné médium. Špeciálne a správne utiahnuté otvory zabezpečujú tok pracovného média správnym smerom a efektívne fungovanie zariadenia. Princíp fungovania doskového výmenníka tepla pre plynové kotly spočíva vo prenose tepla z prostredia s vysokou teplotou do prostredia s nízkou teplotou. Vzhľadom na to, že dosky výmenníka tepla sú vyrobené zo nerezovej ocele, ktorá sa vyznačuje vysokou tepelnou vodivosťou, prenos tepelnej energie medzi médiami prebieha efektívne a účinne. Použitie výmenníka tepla - v kombinácii s plynovými kotlami zaručuje efektívne fungovanie oboch systémov - vykurovacieho a prípravy teplej vody - pri maximálnej úspore.

Ktorý výmenník tepla do plynového kotla je najvhodnejší?

Výber správneho výmenníka tepla pre plynový kotel je kľúčový pre dosiahnutie požadovanej účinnosti a minimalizáciu prevádzkových nákladov. Musí sa zohľadniť mnoho faktorov, najmä nominálny výkon plynového kotla (existujú vhodné prevodníky, ktoré hovoria o tom, aká plocha výmenníka tepla by mala pripadať na výkon kotla). Pri nákupe je vhodné venovať pozornosť tomu, aby doskový výmenník tepla bol zostavený z niekoľkých vrstiev dosiek (čím viac, teoreticky vyššia účinnosť zariadenia) zo ocele alebo iného materiálu s vysokou tepelnou vodivosťou. Tento prístup umožňuje dosiahnuť veľmi vysokú tepelnú účinnosť - pri nízkych prevádzkových nákladoch. Dôležité je tiež, aby bol výmenník tepla ľahko udržiavateľný a konzervovateľný, pretože to zabezpečuje dlhodobú účinnosť a efektívnosť plynového kotla.

V internetovom obchode Nordic Tec Slovensko nájdete široký výber doskových výmenníkov tepla pre plynove kotly, ktoré sa vyznačujú účinným fungovaním, odolnosťou proti poškodeniu, korózii a usadzovaniu sa vápna a pevným spracovaním. Významnou vlastnosťou je tiež vysoká životnosť výmenníkov tepla, ktoré sú dostupné v našom obchode, a ich bezproblémová údržba. S radosťou vás oboznámime s našou ponukou!

Nákupe výmenníka tepla pre plynový kotol - na čo treba venovať pozornosť?

  • Plocha prenosu tepla: Celková plocha dosiek výmenníka, ktorá by mala byť závislá predovšetkým od nominálnej výkonu kotla na ústredné kúrenie a prípadne aj od veľkosti objektu, ktorý má byť zásobovaný.

Možné ďalšie parametre, ktoré môžete zvážiť:

  • Maximálna prevádzková teplota
  • Dovolený tlak
  • Počet dosiek výmenníka
  • Použitie - často výrobcovia uvedú v informáciách o produkte, v akých podmienkach môže byť daný výrobok používaný
  • Materiál, z ktorého je výmenník vyrobený
  • Rozmery

Čistenie výmenníka tepla pre plynový kotol - čo to znamená?

Čistenie výmenníka tepla pre plynový kotol je veľmi dôležité, pretože zabezpečuje optimálnu vykurovaciu účinnosť a zvyšuje životnosť zariadenia, čo znižuje náklady spojené s opravami a výmenami jednotlivých častí kotla. Ak cez doskový výmenník tepla plynového kotla prechádza tvrdá voda, vytvára sa vnútri vápenatý kameň-  s izolačnými vlastnosťami, čo vedie k poklesu účinnosti výmenníka (samozrejme, nie je to okamžitý proces, ale postupuje počas nasledujúcich vykurovacích sezón). V dôsledku toho môže byť voda ohrievaná v systéme vykurovania nedostatočne teplá, aj keď kotel pracuje s plným výkonom. Samostatné čistenie výmenníka je možné pomocou odstraňovačov vodného kameňa a najčastejšie sa odporúča raz do roka pred vykurovacou sezónou. V tomto prípade je najlepšie - zariadenie odstrániť zo systému. Je vhodné naplánovať túto činnosť už počas montáže a umiestniť zariadenie na ľahko dostupné miesto, najlepšie s uzatváracími ventilmi.

Je tiež nevyhnutné pravidelne čistiť výmenník tepla spalín pre vykurovací okruh plynového kotla. Zemný plyn ani plynný plyn nie sú úplne čisté, čo vedie k tvorbe nečistôt vo forme vodíka sírového, síry a prachu počas ich spaľovania. Okrem toho - sa výmenník tepla postupne znečisťuje v dôsledku nepretržitého prevádzkového cyklu kotla a prítomnosti vody, v ktorej sa nachádzajú rozpustené minerálne a organické látky. To spôsobuje pokles účinnosti kotla, najmä počas vykurovacej sezóny. Čistenie výmenníka spalín - voda spočíva v odstraňovaní nahromadených usadenín a nečistôt z povrchu výmenníka tepla.

Pri prehliadke výmenníkov plynového kotla je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcov. Počas údržby sa nesmú používať nástroje, ktoré by mohli poškodiť zariadenie, napríklad kovové kefy. Je povolené používať len prípravky určené na čistenie výmenníkov a ich oplachovanie vodou.

Product added to wishlist