Hydraulické vyrovnávače tlakov - Anuloidy

ANULOID - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov Nordic Tec

Hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov (Anuloidy) pre kúrenie, ktoré majú za úlohu vyrovnávať tlaky, prietoky a teploty v rozsiahlych sústavách kúrenia. V niektorých situáciách môže ventil úspešne nahradiť tepelné výmenníky, ale treba si uvedomiť, že použitie hydraulického vyrovnávacieho ventilu stále spôsobuje miešanie vody v sústave, takže nie je vždy možné ho použiť ako náhradu.

W našej ponuke nájdete Anuloidy s rôznymi konfiguráciami výstupov pre vykurovacie okruhy, zvyčajne s tepelnou izoláciou.

Anuloidy - Hydraulické vyrovnávače tlaku vody pre inštalácie centrálneho vykurovania

Anuloid je zariadenie, ktoré sa používa na spojenie kotlového a vykurovacieho okruhu. Montáž takejto spojky umožňuje pripojenie vykurovacích zariadení s rovnakými alebo odlišnými prevádzkovými parametrami s niekoľkými vykurovacími okruhmi. Hydraulický vyrovnávač tlaku vody tak môže byť považovaný za prvok, ktorý spája kotlový a vykurovací okruh. V tomto zmysle je podobný výmenníku tepla, ale jeho pracovné špecifiká sú odlišné.

Moderné vykurovacie systémy často využívajú rôzne zdroje tepla a sú vybavené rôznymi odbermi tepla. Okrem toho je každý okruh vykurovacej inštalácie zvyčajne vybavený samostatným čerpadlom. Práve s ohľadom na potreby používateľov týchto vykurovacích systémov sme rozšírili ponuku nášho obchodu o hydraulické vyrovnávače tlaku pre vykurovacie systémy, ktoré umožňujú paralelnú prevádzku všetkých okruhov tak, aby sa čerpadlá navzájom neprekážali. Výberom modelov dostupných v našej ponuke si zabezpečíte výrobky vysokého kvality, na ktoré sa budete môcť dlho spoliehať.

Máme pravdepodobne najlepšie ceny anuloidov na Slovensku. Srdečne vás pozývame k nákupu!

Anuloidy Nordic Tec - Kúpte hydraulický vyrovnávač tlaku na nordictec-shop.sk

Anuloidy do ústredného vykurovania sú nevyhnutným zariadením v inštaláciách vybavených viac ako jedným cirkulačným čerpadlom . Ich inštalácia umožňuje vyrovnávanie tlakov a prietokov vody medzi ohrevným kotlom a spotrebným systémom. Hydraulické vyrovnávače tlaku sa používajú v systémoch strednej a veľkej kapacity - ktoré sa skladajú z jedného - alebo - viacerých zdrojov tepla a niekoľkých prijímacích okruhov.

Ponuka internetového obchodu Nordictec-shop.sk zahŕňa široký výber anuloidov pre ústredné kúrenie. Ponúkame teplovodné hydraulické vyrovnávače tlaku a sady anuloidov s rozdeľovačom s rôznymi užitkovými parametrami. Naše hydraulické vyrovnávače alebo rozdeľovače tepelných okruhov s anuloidom sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov - čo zaručuje ich spoľahlivosť a dlhú životnosť. Okrem toho ponúkame konkurencieschopné ceny Anuloidov Nordic Tec - a rýchlu, bezpečnú dopravu.
Kúpa hydraulických vyrovnávačov v Nordic Tec SK zaručuje spokojnosť a profesionálny servis. Náš tím odborníkov poskytuje odborné poradenstvo pri výbere vhodného zariadenia a poskytuje podporu počas celého nákupného procesu.

Čo je a ako funguje hydraulický vyrovnávač tlaku ústredného kúrenia? Funkcia anuloidov

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov - Anuloid HVDT - je zariadenie používané v systémoch vykurovania na oddelenie kotelného okruhu od vykurovacieho okruhu. Používa sa v systémoch, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých vykurovacích okruhov ( napríklad plynový kotol, tepelné čerpadlo ) a niekoľkých vykurovacích okruhov (radiátory, podlahové kúrenie, ohrev teplej vody), pričom každý z nich je vybavený vlastným cirkulačným čerpadlom.
Správne vyvážený Anuloid - umožňuje udržanie správneho tlaku medzi kotelným okruhom a okruhmi pre prijímanie tepla a prispieva k udržaniu optimálnej teploty v systéme. Vnútri vyrovnávača je dutina  - čo umožňuje tok pracovnej látky vo všetkých smeroch. Všetko závisí od čerpadiel a ventilov - ktoré regulujú činnosť hydraulického vyrovnávača tlaku.

K anuloidu sú pripojené potrubia - prívodné a spätné - zo strany kotla a zo strany vykurovacieho systému. Týmto spôsobom sú vody v jednotlivých okruhoch oddelené, avšak pracovná látka z jednotlivých okruhov sa mieša v priestore anuloidov. Úlohou vyrovnávača je podpora spolupráce medzi kotlom a vykurovacím systémom. Má to špeciálny význam, keď prietok výkurovacej vody sa výrazne líši od prietoku na strane kotla.

Fungovanie anuloidu sa líši v závislosti od podmienok jeho použitia

 • - Ak je potreba tepla zo strany inštalácie rovnaká ako energia generovaná kotlom, potom sa obeh teplonosného média uskutočňuje priamo z výstupov dodávaných zdrojom do vykurovacích okruhov.
 • - Ak je potreba tepla zo strany inštalácie menšia ako produkcia tepla na strane kotla, automatika zdroja tepla dostáva signál o znížení produkcie tepla alebo vypnutí zariadenia a reaguje znížením výkonu alebo vypnutím jedného z prvkov.
 • - Ak je potreba tepla zo strany inštalácie väčšia ako produkcia tepla na strane kotla, čerpadlá vykurovacích okruhov odoberajú časť prúdu teplonosného média v spojke a riadiaci systém dostáva signál o zvýšenej potrebe tepla, čo vedie k zvýšeniu produkcie energie.

Kde sa používa anuloidy v systéme vykurovania?

Anuloidy pre centrálny systém vykurovania -  inštalujeme medzi zdrojom tepla (kotol, tepelné čerpadlo atď.) a vykurovacím alebo chladiacim systémom. Je odporúčané ju inštalovať v nasledujúcich troch situáciách:

- keď je v systéme potrebné aspoň jedno ďalšie cirkulačné čerpadlo a vykurovací systém pozostáva z aspoň dvoch vykurovacích okruhov,
- keď je potrebná ochrana vykurovacieho systému pred príliš vysokou teplotou,
- keď je potrebná ochrana kotla pred príliš nízkou návratovou teplotou.

Výhody použitia hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov v centrálnom vykurovacom systéme

Medzi výhody použitia hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov možno zahrnúť -

 • - dlhšiu životnosť kotla vďaka ochrane pred nízkou návratovou teplotou a koróziou
 • - odstránenie nečistôt a odvzdušnenie systému, čo zlepšuje komfort používania vykurovacieho systému
 • - dlhšiu životnosť cirkulačných čerpadiel
 • - rýchlejšiu reakciu riadiacej automatiky
 • - nenáročnosť na dodatočné nastavenie systému

Ako vybrať Anuloid pre centrálny vykurovací systém

Výber Anuloidov pre inštaláciu centrálnych kúrení je jednou z najjednoduchších úloh, často ju úspešne zvládajú aj osoby mimo odboru. Pri výbere Anuloidov do centrálnych kúrení je vhodné zohľadniť nasledujúce parametre:

 • -maximálny výkon zdroja tepla
 • -maximálny prietok inštalácie
 • -priemer prívodov inštalácie

Product added to wishlist